Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Конкурс кужаттары

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 637

0

«Бекітемін»

№93 ЖББМ директоры

Р.Т.Тұрмахан

__________________

2 маусым 2014 ж.

№ 59 бұйрық 02.06.2014ж.

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттама

Алматы қаласы білім беру басқармасы

№93 жалпы білім беретін мектеп КММ

білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді таңдау жөніндегі конкурс


Конкурсты ұйымдастырушы:

Алматы қаласы Білім басқармасы «№93 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 050057, Алматы қаласы,Айманов көшесі, 193 «А»

ИИК KZ32070102KSN1000

БСН 990440003667

БИК KKMFKZ2A, Кбе 12

Email tanya_sokolova0309@mail.ru

 

 

1. Жалпы ережелер

 

1.Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) алушылардың жалпы саны 422 білім алушыны құрайды, оның ішінде жекелеген санаттағы білім алушылар 214.

Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома 4806000 теңгені құрайды.

Бір білім алушыны тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құннан аспайды.

2. Осы конкурстық құжаттама мыналарды:

1) осыҮлгілік конкурстыққұжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін;

2) осыҮлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы;

3) осыҮлгілік конкурстыққұжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;

4) осыҮлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес неғұрлым сапалы қызмет көрсетуді ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін критерийлер тізбесін қамтиды.

3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді:

1) конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) мынадай банк шотында

№ KZ 360705023603819001

(конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік шотының толық деректемелерін көрсету)

орналастырылғын ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы;

2) осыҮлгілік конкурстыққұжаттамаға сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді.

Категория: Открытый конкурс

 

Конкурсная документация

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 558

0

«Утверждаю»

директор КГУ ОШ № 93

Турмахан Р.Т.

________________

« 2 » июня 2014 года

приказ № 59 от 02.06.2014г.

Конкурсная документация

по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная школа № 93»

Управления образования города Алматы

 

Организатор конкурса:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 93» Управления образования города Алматы

050057, г. Алматы, ул. Айманова, 193 «А»

ИИКKZ32070102KSN6001000, Комитет Казначейства МФ РК

БИН 990440003667

БИК KKMFKZ2A, Кбе 12

Email: tanya_sokolova0309@mail.ru

 

 

1. Общие положения

 

1.Общее количество получателей услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования (далее – услуга) составляет 422 обучающихся, в том числе 214 обучающихся отдельных категорий.

Сумма, выделяемая на организацию бесплатногопитания обучающихся за счет бюджетных средств составляет 4806000 тенге.

Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.

2.Настоящая конкурсная документация включает в себя:

1)перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

2)техническое задание согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3)заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 4 к настоящей конкурсной документации;

4)сведения о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации;

5)перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу согласно приложению 6 к настоящей конкурсной документации;

3.Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от суммы, выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций среднего образования за счет бюджетных средств в форме:

1)гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса (Заказчика)

KZ360705023603819001

(указать полные реквизиты банковского счета организатора конкурса (заказчика)

2)банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей конкурсной документации.

Категория: Открытый конкурс

 
Назад Вперед